For yderligere information ring
25.62.99.54 eller brug disse links

Velkommen til min hjemmeside

Min hjemmside omhandler information om min erhverserfaring.Jeg har udtaget de vigtigste funktioner jeg har varetaget og hvilke kompetencer, jeg har tillæamp;rt mig. Derudover vad jeg har udrettet med diverse 3D CAD programmer samt lidt om mine arbejdsmetoder. De modeller der ses er ofte renderet i programmet Keyshot, der efter min mening er fantastisk. Der kan ses rigtig mange modeller ved at besøge bjælkerne SolidWorks/Inventor og Creo Parametric. Nogle ganske seje modeller kan ses ved at klikke på Creo Parametric VR under 3D modeller. Jeg er selvfølgelig andet end teknik og arbejde, så der også noget om mig som person og min fritid. En forholdsvis grundig beskrivelse af min uddannelse som civilingeniør kan ses under fanen "uddannelse". Mit CV og reference kan downloades i PDF format.

Forskellen mellen en almindelig bruger og en CAD ekspert

3D CAD erfaring

Jeg har arbejdet med CAD programmer i mange år. Det har bl.a. inkluderet tyndpladekonstruktion, optegning af modeller, opbygning af komplekse samlinger, design af plastiklegetøj og tegningsdokumentation. Det spænder bredt men kodeordet for mit vedkommende har været at holde det så simpelt så muligt og holde fokus på, hvad jeg vil opnå med arbejdet.


Programmerne er som følger: Creo Parametric, SolidWorks og Inventor. Jeg synes ikke det er særligt svært at bruge nogle af de tre programmer. Jeg kan ikke alt det disse programmer kan og det er der heller ingen i verden der kan. Men jeg er rutineret når det omhandler overflademodellering, modeller med mekanik og store samlinger.  


Min arbejdsmetode er at modellere emnet så simpelt så muligt og gøre løbende ændringer mulige. Ved simple samlinger bruger jeg ofte bottom-up design metoden. Ved avancerede samlinger med bevægelig mekanik bruger jeg altid top-down design metoden og laver en eller flere masterskitser, der styrer de vigtigste mål, og hvordan emnerne kan bevæge sig.


Jeg har vel modelleret flere tusinde modeller i forskellig sværhedsgrad. Nogle er simple emner, hvis geometri primært er firkanter. Andet består næsten udelukkende af krumme flader, der hver for sig skal konstrueres ved først at optegne skitser med kurver. Skabe overflader med udgangspunkt i de optegnede kurver. Analysere kvaliteten af overfladerne. Foretage ændringer om nødvendigt. Dernæst koble fladen sammen med andre flader, så det ser flydende ud. Det kan ofte være krævende og lykkes ikke altid med det samme, men det er her min erfaring hjælper mig meget. Nogle gange skal der laves flere overflader, for at kunne lave den nødvendige flade. Så det er mere omfattende at skabe overflader end bare at bruge firekanter og cirkler, men det er en nødvendig disciplin for at skabe avancerede produkter.


Har arbejdet lidt med Creo Freestyle, der er et supplement til traditionel overflademodellering, der kan være ganske tidskrævende. Det kan ikke erstatte egentlig overflademodellering, da det ikke kan styres så let som almindelig geometri. Det er mere flydende men kan være en fordel ved organisk geometri, hvor mål ikke er så afgørende. Freestyle tager udgangspunkt i simple former som firekanter, cirkler, kugler og kvadrater, der efterfølgende kan manipuleres ved at øge antallet af punkter og trække i punkter indtil den ønskede form opnås. Det lyder nemt. Men kræver planlægning for at opnå det ønskede resultat, fordi du ofte først sendt kan se resultatet.     

 

Har prøvet at arbejde med modulerne Creo Framework og Piping. Det første er et stålmodul, hvor du først tegner skitser for, hvordan stålskelettet skal se ud og dernæst vælger profiltype og dimension. Næste trin er at klikke på en linje i skitsen og klikke sæt ind. Profilerne kan efterfølgende korrigeres så de passer sammen uden overlap. Piping fungerer lidt på samme måde. Der tegnes skitser med punkter hvor rørene skal passere. Der vælges hvilke rørtype der ønskes, rørdimension bestemmes. Der kan selvfølgelig indsœttes meget tilbehør og albuebukninger.

To eksempler på plastikprodukter jeg har designet

Erhvervserfaring

Min erhvervserfaring har lært mig at formidle teknisk viden til ikke fagpersoner samt involvere andre faggrupper, så input dermed optimeres. Desuden lært at omsætte ideer til praktiske løsninger, der tager hensyn til produktionsmetoder og hvordan produktet samles. Har lært at designe plastikprodukter med slipvinkler og konstruere tyndpladekomponenter af stål og aluminium. En betydelig del af arbejdet har omfattet teknisk dokumentation, så jeg har lært at udarbejde

tekniske tegninger af høj kvalitet uden at bruge for meget tid på det.

Nedenstående er en mindre opsummering af min erhvervserfaring.

Dyrholm Aps - Teknisk designer (2010)

Design af ventilationsanlæg, såsom komponentvalg, dimension og placering. Udarbejdelse af tegningsdokumentation til produktion og salg. Optegning af standardkomponenter og forsimpling af komponenter.
Optimering af arbejdsmetoder i Inventor. Arbejdsredskaber til optimering omhandler Skeletkonstruktion, iparts, Framegenerator, Excel og programmet Ilogic.
Konstruktion af tyndpladekomponenter i rustfrit stål.                                                   

KK-Electronic A/S - Teknisk assistent (2008-2009)

Mekanisk konstruktion af løsninger til styringstavler. Med til at optimere brugen af SolidWorks i dagligdagen. Optegning af komponenter til produktkatalog.
Teknisk dokumentation af styringstavler gennem tegningsmateriale, der trin for trin illustrerer hvordan tavlen samles. Udarbejdelse af produktionstegninger vedrørende tyndpladekomponenter.  
Projektleder på mindre udviklingsopgaver. Anvende Navision til tidsregistrering og komponent søgning. Varetage kontakt til underleverandører vedrørende halvfabrikata. Udarbejde tegninger til salgsafdelingen.

Dantoy A/S - Konstruktør (2005-2007)

Udvikle/optimere nye plast produkter vha. SolidWorks. Designe produkter hvor slipvinkler er indregnet, så støbning foregår problemfrit. Omsætte ideer og skitser fra virksomhedens designer til brugbare 3D modeller.
Implementering af SolidWorks og varetage vedligeholdelse og opdatering. Udarbejde detailtegninger af nye produkter til produktionen. Renderinger af produkt vha. PhotoWorks. Anvende Photoshop til mindre billedbehandlingsopgaver.
Optimering af produktet vha. FEM-programmet CosmosXpress og simulering af sprøjtestøbning vha. MoldFlowXpress. Anvende filformatet IGES til at gemme filer i og formatet edrawnings så øvrig teknisk personale kan gennemgå produktet.